Vol 6, No 2 (2012)

Table of Contents

Original Articles

Investigation on the relationship between anxiety and the motor symptoms or non-motor symptoms in patients with Parkinson′s disease PDF
LIU Zhuo, SUN Li, HUANG Xi-yan, CAO Chen-jie, YU Shu-yang, ZUO Li-jun, YANG Ya-qin, PIAO Ying-shan, ZHANG Wei 288-293
Study on behavioural and psychological symptoms of Alzheimer′s disease and insulin resistance,metabolic syndrome PDF
MU Nan, XU Shi-chao, CHANG Qing, RAO Dong-ping, CHEN Jian-ping, MA Cui 294-297
Paroxysmal autonomic instability with dystonia after hypertensive intracerebral hemorrhage PDF
LIU Bin, WANG Yong, LUO Jian-ming, GUO Yan-chun, XIE Ze-yu, ZHANG Zeng-liang 298-301
The clinical characteristics and significance of the electroencephalogram in patients with hyperphenylalanimia PDF
WANG Kun-di, CHE Ning, HU Jing-wei, SHEN Ming 302-305
A clinic,neuro-image,pathologic and gene analysis of a family with cerebrotendinous xanthomatosis PDF
TIAN Di, ZHANG Zai-qiang, CHEN Bin, WANG Xin-gao 306-309
Microsurgical treatment of lumbosacral lipoma with tethered cord syndrome PDF
LI Hua-long, LIANG Peng, YANG Shi-chun, WANG Ning, XIE Jing-jing 310-313
Application of uncemented distal fixation femoral prosthesis combined with allograft in femoral revision with proximal bone defect PDF
CHEN Ji-fei, YAN Zuo-qin, GUO Chang-an, LIANG Chang-xiang, ZHANG Chi, YAO Zhen-jun, ZHANG Guang-jian 314-317
Distal radial fractures in the elderly:operative compared with non-operative treatment in functional status PDF
ZHANG Jia-hong, HE Ji-ye, WANG Dong-liang 318-321
Diagnostic value of ultrasound and X-ray in the diagnosis of knee intracapsular fracture PDF
ZHANG Guang-hui, LIU Xu-lin, CHU Ying-ping, GAI Qing-zhu, XU Yong-zhong, PAN Xu-hong, WANG Long-jiang, LAN Shou-chang, LI Zhong-wei, YE Tian-tao, LI Chuan-hong 322-327
Expression of VEGF and TGF-β1 in the process of repairing of experimental cancellous bone defect PDF
WANG Chang-hai, LI Ping, LI Xiao-dong, MA Zhi-xin 333-337
Construction and identification of recombinant human vascular endothelial growth factor 165 gene adenoviral vector PDF
HE Chun-lei, LIU Wu-yang, JI Guang-lin, WANG Mao-yuan, XIAO Wen-de, WU Dong-bao, HE Cheng, YE Yong-jun, MO Jian-wen, GAO Hui 338-341
The clinical epidemiology of inpatients in orthopedic department with venous thromboembolism PDF
FEI Jian-wen, JIANG Jun-yan, TANG Yan, ZHOU Dong-mei, KANG Li-jun 342-345
Endovascular treatment of infrapopliteal pseudoaneurysm and literature review PDF
WEI Ren, XIONG Jiang, JIA Xin, GUO Wei, LIU Xiao-ping, PENG Jun-lu 346-350
The analysis in 41 consecutive cases at a single center for long-term survival after liver transplantation PDF
JIANG Li, ZHANG Ke, MU Yi, HUANG Rong-hai, LU Yan, HE Rong, DING Zhen-hao, LIU Yao, LI Chuan-sheng, LI Bao-liang, MAO Yu 351-354
The relationship between the expression of CyclinD1 in hepatocellular carcinoma and the prognosis of the hepatocellular carcinoma patients PDF
LI Qi-jiong, SONG Jun-min, LU Min, LIU Fang-fang, XING Bao-cai 355-360
Cytotoxicity of MUC1-positive T739 mouse bladder cancer cells induced with MUC1 mimic peptide epitopes PDF
CUI Zhi-gang, LIU Gang, QIU Hui, PAN Jin-yong, LU Hao-jun, ZHANG Li-xin 361-365
The correlation of p53,PCNA and VEGF protein expression with tumor prognosis in bladder transitional cell carcinoma PDF
WANG Ze-min, YANG Hui-xiang, YU Man 366-369
The clinical study of CT-guided percutaneous conformal argon-helium cryoablation for non-small cell lung carcinoma PDF
LIU Shi-rong, XIAO Yue-yong, WU Bin, ZHANG Xiao, MA Xu-yang, REN Chao 370-373
Analysis of related factors of the effect of high intensity focused ultrasound abaltion for uterine fibroids PDF
ZHU Bao-rang, YANG Wu-wei, LI Jing, XIA Wen-xiu, LIU Ying, GAI Lv-hua, ZHOU Jie-min, SUN Ji-fang 374-377
Application value of picture archiving and communication system in patients with solitary hot spots in ribs on bone scintigraphy PDF
LI Jian-ming, YU Shu-peng, XIN Jun 378-381
Research on serodiagnostic value of three recombined antigens from M.tuberculosis PDF
YANG You-rong, WU Xue-qiong, ZHAO Wei-guo, ZHANG Jun-xian, LIANG Yan, ZHANG Cui-ying, LI Hong-min, WANG Lan 382-384
Study of low-dose multislice CT scan in lung and air-way quantitative estimate PDF
LI Yi-ming, MA Guo-lin, WAN Bing, YI Bo-lin 385-389
The effect of long-chain fatty acids on the expression of perilipin 2 in NMuLi cells PDF
GU Jian-qiu, FAN Bin, ZHANG Jin, IKUYAMA Shoichiro 390-393
Clinical and pathological analysis of hepatosplenic T-cell lymphoma and review of the literature PDF
ZHANG Xiu-ru, CHEN Gui-qiu, TONG Chun-rong, LU Yi-yan 394-397
Multifocal composite ganglioneuroblastoma in retroperitoneum:report of one case and review of the literature PDF
ZHANG Xiu-ming, TENG Xiao-dong, XIANG Hua 398-401
Study on correlation between coronary heart disease and ABO blood group PDF
YU Hong, WANG Bin, TANG Chong 402-404


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Chinese Journal of Clinicians