Vol 5, No 10 (2011)

Table of Contents

Original Articles

Association between the Leu262Val polymorphism of presenilin associated rhomboid like protein (PARL) and type 2 diabetes and diabetic nephropathy paitents PDF
DAI Li, LI Hui­-fang, WANG Yu­-ming, SONG Dian-­ping 2824-2828
Clinical features and molecular subtypes of breast cancer patients with type­2 diabetes mellitus PDF
LI Zhi­-hua, LUO Yong-hui, GONG Yu, LIU Yong-hua, QU Wei, TU Jian-hong, LEI Qiu-mo 2829-2834
The effect of serum LH concentrations at the third day of the menstrual cycle on the IVF­ET outcomes after GnRHa down­regulation PDF
WANG Wei-­zhou, SHANG Wei, LI Min, HE Xiao-ling, SHEN Yu-liang, LIU Cheng-jun, WANG Ai-ming 2835-2838
Expression level of MAGE­C1/CT7 gene in bone marrow cells with multiple myeloma by real­time quantitative PCR PDF
ZHANG Yao, BAO Li, CHEN Huan, LI Jin-lan, LI Ling-di, QIN Ya-zhen, SHI Hong-xia, LIU Yan-rong, LIU Kai-yan, HUANG Xiao-jun, CHEN Shan-shan, RUAN Guo-rui 2839-2844
Efficient inhibition of murine Lewis lung cancer by Survivin T34A plasmid/liposome complexes PDF
YU Dan-­dan, WANG Chun-ting, SHI Hua-shan 2845-2850
Effect of CD26/DPP Ⅳgene expression on tumor biological behavior in ovarian cancer PDF
WANG Zhong-min, JIANG Ji-yong, LU Yong-ke, YE Ping 2851-2855
Effective enrichment of breast cancer stem cells PDF
ZHU Jing-zhi, WU Zhi-yong 2856-2863
The experimental study of primary culture of beagle dogs′ epidermal cells and beagle dogs′ adipose­derived stem cells differentiation induction into myoblasts PDF
LIU Jie, FU Qiang 2864-287
The effects of artificial ureteral obstruction on interstitial cell of Cajal­like cells in rats PDF
ZHANG Hong-xian, MA Lu-lin, LU Min, ZHAO Lei, TIAN Xiao-jun, WANG Guo-liang, HUANG Yi 2872-2877
Experimental study of differentiating bone marrow mesenchymal stem cells into cardiomyocyte­like cells by P53 inhibitor PDF
YAN Xue-bo, LV An-lin, LIU Bo-wu, HUANG Wei, HOU Jing, LI Yao 2878-2885
Relationship between serum OPG、sRANKL levels and severity of coronary artery lesion in patients with acute coronary syndrome PDF
LUO Zhu-rong, ZHANG Ke-ji, ZHENG Lei-lei, XU Gao-yang, XIE Jing-jing, LIN Yi, GAI Xiao-bo 2886-2889
Fabrication of composite heart valves with PEGylated decellularized valves modified by vascular endothelial growth factor PDF
ZHOU Jian-liang, ZOU Ming-hui, HU Xing-jian, DENG Cheng, SHI Jia-wei, DONG Nian-guo 2890-2895
Effects of Anisodamine on myocardial structure and microvascular blood flow of the asystole rats during the cardiopulmonary resuscitation PDF
JIA Li-jing, SHEN Hong, CHEN Wei, JI Da, ZHAO Xiu-mei, LIU Xiu-hua 2896-2899
Effects of Shenfu injection on PTEN and PI3K expression during myocardial ischemia and reperfusion injury in rats PDF
JI Yong, CHEN Guo-qiang, HUANG Bin, WU Song, SHEN Kai, YU Gui-ping, WANG Xiao-chen, CHEN Yi-jiang 2900-2905
All­trans retinoic acid increases hepatic manganese superoxide dismutase in liver ischemia/reperfusion injury in rats PDF
RAO Jian-hua, JIANG Xin-chun, MENG Fan-jun, QI Dun-feng, LI Huan-song, LIU Yang-sui, ZHANG Xin-hui 2906-2910
The clinical study of radiofrequency ablation combined with octreotide to the treatment of hepatocellular carcinoma adjacent to large vessels PDF
ZHANG Xian-feng, LI Heng-li, DOU Jian, XING Hong-li, LI Xin-guo, YAN Guang-zhi, BAO Hong-bin 2911-2913
Analysis of primary hepatic carcinosarcoma:6 cases report PDF
XU Hai-feng, MAO Yi-lei, DU Shun-da, XU Yi-yao, ZHAO Hai-tao, CHI Tian-yi, SANG Xin-ting, LU Xin, YANG Zhi-ying, ZHONG Shou-xian, HUANG Jie-fu 2914-2918
Event­related potential(ERP) research on the cognitive impairment and emotional disorders of ischemic white matter encephalopathy PDF
WANG Zhi-hai, CHEN Zhan-yin, LIU Ke-wei, MO Shi-wen, YAN Hong, CHEN Rui-zhen, ZHANG Guang-yan, LIANG Yu-hang, CHEN Yi-yi, CHEN Ying 2919-2925
Gray matter volume changes in first­episode,medication naive patients with major depressive disorder:a voxel­based morphometric 3.0 T MRI study PDF
TANG Yan-qing, WU Feng, KONG Ling-tao, XU Ke 2926-2929
Study on hip magnetic resonance arthrography and scan technology PDF
YU Bing-bing, DING Juan, ZHU Ming, LI Jie, JIANG Qing-Jun 2930-2934
Analysis of MRI diagnosis and misdiagnosis of craniopharyngioma PDF
YAN Ding-fang, CHEN Jun, LIU Jin-huan 2935-2939


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Chinese Journal of Clinicians